Organisation och ledarskap

En välfungerande organisation tillsammans med ett tydligt och engagerat ledarskap bildar en positiv och främjande organisationskultur.

Ett gemensamt arbete mot samma mål

Vad är en organisation / organisationskultur?

En organisation kan man kortfattat säga är en strukturerad och samordnad grupp av individer som arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål.

Den kan exempelvis vara en:

 • Företagsorganisation
 • Ideell organisation
 • Myndighet
 • Eller en annan typ av sammanslutning

Oavsett inom vilket område organisationen arbetar så har majoriten av alla organisationer en hierarkisk struktur. Det vill säga att det finns olika nivåer av både ledarskap och ansvar.

Genom att organisera och fördela arbetsuppgifter, resurser och ansvar kan en organisation effektivt genomföra sina verksamhetsmål och uppnå framgång.

Men hur pass effektiv är egentligen organisationen där du arbetar?
Finns det kanske områden som inte fungerar optimalt och som du vill utveckla till en högre nivå?

Frågor och svar om organisationskultur

Så skapar du en organisationskultur med hållbar framgång

Hur bygger man en stark organisationskultur?

Att bygga en stark organisationskultur är en viktig uppgift för att delvis kunna främja engagemang, motivation och samarbete bland medarbetarna.
Här är några nyckelfaktorer som vi på TAHR Kontroll arbetar med för att skapa en starka och positiva organisationskulturer:

 1. Tydliga visioner och mål: Genom att definiera och tillsammans kommunicera tydliga mål med en gemensam vision, skapar man en kulturell grund som alla kan relatera till och arbeta mot.
 2. Ledarskapets betydelse: Ledare spelar en central roll i att forma och upprätthålla organisationskulturen. Genom att vara förebilder och praktisera de värderingar man vill se hos medarbetarna kan ledaren både påverka och forma kulturen.
 3. Öppen kommunikation: En stark organisationskultur bygger på öppen och transparent kommunikation där samtliga medarbetare känner sig bekväma att kunna uttrycka sina åsikter eller idéer.
 4. Belöna och erkänn prestationer: Att belöna och erkänna medarbetarnas prestationer och bidrag till organisationen är viktigt för att stärka kulturen och skapa en positiv arbetsmiljö.
 5. Utbildning och utveckling: Att investera i medarbetarnas utbildning och utveckling visar organisationens engagemang för sina anställda och bidrar till att bygga en kultur av lärande och tillväxt.

Genom att aktivt arbeta med dessa faktorer kan man alltså gradvis bygga både en stark organisationskultur som främjar framgång men även skapa en trivsel för alla involverade.

Testa idag och upplev skillnad på lång sikt!

Vi hjälper dig att hitta balansen för rätt effektivitet

Funktionsorganisation eller organisationskultur – Vad är skillnaden?

En funktionsorganisation kan man säga är en organisationskultur men som baseras på olika uppdelningar.

Med funktionsorganisation fokuserar man på att organisera och samordna företagets olika arbetsuppgifter utifrån de olika funktionella områdena såsom:

 • Produktion
 • Försäljning
 • Marknadsföring
 • Ekonomi inom organisationen 

Medans organisationskultur handlar mer om sådant som präglar hur människor agerar eller samarbetar genom:

 • Värderingar
 • Normer
 • Beteenden 
 • Attityder 

Att tänka på är att båda aspekterna är viktiga att ha med för att uppnå effektivitet och framgång.
Helt enkelt så både samverkar och påverkar organisationskulturen och funktionsorganisationen varandra.

TAHR Kontroll hjälper dig att skapa en balanserad och välfungerande organisation som kan möta utmaningarna på ett effektivt sätt och samtidigt främja medarbetarnas engagemang och trivsel.

Framgång – bara ett samtal bort!

Vi hjälper dig att kartlägga brister och fördelar med din organisation

Kontakta oss idag för att få en skräddarsydd organisationsanalys och ta steget mot en mer effektiv och framgångsrik organisation. Vi ser fram emot att hjälpa dig att nå dina mål och utveckla din organisationskultur.

Vi hjälper dig med organisationsutveckling

Vi hjälper dig med din organisationsutveckling

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Omdömen från tidigare kunder

Med genuint intresse för både människor och affärer, tar Tommy ansvar för att utveckla dessa två lite olika områden genom att se till att de går med varandra istället för om varandra. Genom sin analytiska förmåga och engagemang, får han människor att se sig som en del av ett större sammanhang och vikten av det de gör. Utan att göra avkall på det rent affärsmässiga och alltid med glimten i ögat.

Marie Jonassson

Arbetsmiljö och rehabspecialist ISS Fascility Service AB

I min roll som beställare som förvaltningschef utförde Tommy en rad arbeten. Jag upplevde att Tommy var en mycket bra samarbetspartner i de projekt vi körde tillsammans. Tommy hade koll på tidsplanen, kostnaderna och bidrog med hjälp som biträdande projektledare då min tid inte räckte till. Tommy är pålitlig, tar in information samt genomför sina uppgifter som förväntat. Jag kan rekommendera Tommy som ledare och chef. Mvh. Tim

Tim Pettersson

Strateg på ER projektpartner AB

Hög seriositet i sitt uppdrag, noggrann, och sätter personalen samt kunden i fokus men med en ekonomisk medvetenhet, egenskaper för ledarskap.

Oskar Svensson

produktionschef på OCAB I STOCKHOLM AB

Jag har jobbat ihop med Tommy i många år och kan bara ge mina varmaste rekommendationer.

Jari Mäkynen

Senior Advisor på Bengt Dahlgren AB, Uppsala

Tommy är en ordentlig person som jobbar produktiv, effektiv med sina arbetsuppgifter.
Jag rekommenderar´och önskar honom lycka till.

Khosro Safaei

Energispecialist på ISS Facility Services – ISS Sweden