Grupputvecklare som gör skillnad

Grupputvecklare som gör skillnad

En grupputvecklare är en expert som hjälper grupper att förbättra sin gruppdynamik och effektivitet.
Genom att tillhandahålla strukturerade grupprocesser, coachning och verktyg kan grupputvecklaren hjälpa gruppen att lösa konflikter, främja kommunikation, stärka samarbete och utveckla en positiv gruppkultur.
Genom att bidra till grupputveckling kan grupputvecklaren göra en betydande skillnad för gruppens framgång.

Trygg att dela idéer, trygg att ta initiativ

Gruppen utvecklas med rätt målsättning

En grupp är, sammanfattningsvis, en samling individer som interagerar och samarbetar mot gemensamma mål eller ändamål med gemensamma intressen eller syften.

  • För att få gruppen att utvecklas med rätt målsättning så är det viktigt att tydligt kommunicera och att fastställa gemensamma mål
  • Det kräver också att skapa en atmosfär av tillit, öppenhet och respekt där medlemmarna känner sig trygga att dela idéer och ta initiativ.
    Regelbunden utvärdering och feedback bidrar också till gruppens utveckling.

Detta innebär att en väl fungerande gruppdynamik är väsentlig för en positiv utveckling.

Frågor och svar om grupputvecklare

Gruppkommunikation

Bra kommunikation är A o O

Gruppkommunikation i praktiken

Gruppkommunikation är kort sagt kommunikation mellan flera personer i en grupp.

En väl fungerande gruppkommunikation innebär att alla i gruppen har möjlighet att uttrycka sina åsikter och att det finns en öppen dialog mellan alla parter.
Det är också viktigt att ha tydliga mål och roller i gruppen.

Exempel:

  • En icke fungerande kommunikation inom gruppen kan påverka arbetet negativt genom att det kan leda till missförstånd och konflikter
  • Om en person inom gruppen tar mycket plats och inte låter andra komma till tals så kan det också påverka gruppdynamiken negativt.
  • En väl fungerande kommunikation inom gruppen kan påverka arbetet positivt genom att det kan undvika missförstånd, öka trivseln i teamet, stärka samarbetet och förtroendet.

Gruppdynamiken måste fungera

Hur får man en grupp att fungera?

För att få en grupp att fungera effektivt är det viktigt att etablera tydliga mål och förväntningar, främja öppen kommunikation och samarbete, bygga förtroende och skapa en positiv gruppkultur. Genom att främja delaktighet, uppmuntra till individuell och kollektiv utveckling samt ge feedback och erkänsla kan gruppen arbeta mot gemensamma mål och uppnå framgång.

Med andra ord så är en väl fungerande gruppdynamik ovärderlig!

Så får du en grupp att fungera
Bidragande grupputvecklare som kartlägger i alla faser

Vi kartlägger gruppen i alla dess faser

Bidragande grupputvecklare som kartlägger i alla faser

En kompetent grupputvecklare kartlägger i alla faser av gruppens utveckling genom att samla in och analysera information om gruppens dynamik, kommunikation, konflikter och mål.

Genom observation, intervjuer och enkäter så får grupputvecklaren en helhetsbild av gruppen och kan sedan utforma lämpliga interventioner för att främja gruppens utveckling och framgång.

Behöver du hjälp med att få din grupp att fungera bättre?
Kontakta oss på Tahr Kontroll – vi förstår oss på grupp, grupprocesser och gruppdynamik!

Vi hjälper dig med organisationsutveckling

Vi hjälper dig med din organisationsutveckling

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Omdömen från tidigare kunder

Med genuint intresse för både människor och affärer, tar Tommy ansvar för att utveckla dessa två lite olika områden genom att se till att de går med varandra istället för om varandra. Genom sin analytiska förmåga och engagemang, får han människor att se sig som en del av ett större sammanhang och vikten av det de gör. Utan att göra avkall på det rent affärsmässiga och alltid med glimten i ögat.

Marie Jonassson

Arbetsmiljö och rehabspecialist ISS Fascility Service AB

I min roll som beställare som förvaltningschef utförde Tommy en rad arbeten. Jag upplevde att Tommy var en mycket bra samarbetspartner i de projekt vi körde tillsammans. Tommy hade koll på tidsplanen, kostnaderna och bidrog med hjälp som biträdande projektledare då min tid inte räckte till. Tommy är pålitlig, tar in information samt genomför sina uppgifter som förväntat. Jag kan rekommendera Tommy som ledare och chef. Mvh. Tim

Tim Pettersson

Strateg på ER projektpartner AB

Hög seriositet i sitt uppdrag, noggrann, och sätter personalen samt kunden i fokus men med en ekonomisk medvetenhet, egenskaper för ledarskap.

Oskar Svensson

produktionschef på OCAB I STOCKHOLM AB

Jag har jobbat ihop med Tommy i många år och kan bara ge mina varmaste rekommendationer.

Jari Mäkynen

Senior Advisor på Bengt Dahlgren AB, Uppsala

Tommy är en ordentlig person som jobbar produktiv, effektiv med sina arbetsuppgifter.
Jag rekommenderar´och önskar honom lycka till.

Khosro Safaei

Energispecialist på ISS Facility Services – ISS Sweden