Vad vi erbjuder

Det är oerhört viktigt för företag att ha en bra ledare och därför är det en stor fördel att ha någon som du vid sin sida för att utveckla ditt ledarskap.
Med min din breda förståelse av affärsstrategier och min förmåga att coacha och utveckla andra, är jag övertygad om att jag kan hjälpa företag att nå sin fulla potential.

Öka lönsamheten i ditt företag

Lönsamhetsstrategi

För att öka lönsamheten i ett företag finns det flera faktorer att tänka på. Här är några tips som kan hjälpa:

1. Utveckla en strategisk affärsplan: En välplanerad affärsplan är väsentlig för att öka lönsamheten i ett företag. Affärsplanen bör innehålla en tydlig vision, mål, värderingar, strategi och handlingsplan.

2. Fokusera på kundbehov: Att förstå kundbehoven är nyckeln till att öka försäljningen. Om du vet vad dina kunder vill ha kan du bättre tillfredsställa deras behov och därmed öka försäljningen.

3. Förbättra arbetsprocesserna: För att öka lönsamheten måste man alltid sträva efter att förbättra produktionsprocessen eller de delar av företaget som kan bidra till onödiga kostnader.

4. Sänka kostnaderna: Öka överskottet genom att minska kostnaderna så mycket som möjligt. Här kan optimering av produktionsprocesserna, outsourcing eller automatisering hjälpa.

5. Investera i marknadsföring: Genom att marknadsföra sig på rätt sätt kan du bidra till att öka försäljningen, vilket i sin tur kan höja företagets intäkter.

6. Öka effektiviteten: Det är viktigt att effektivisera alla delar av företaget för att kunna maximera vinsten.

7. Se över prissättningen: Baserat på konkurrentanalyser och det värde du erbjuder, behöver du säkerställa att din prissättning är konkurrenskraftig.

Att öka lönsamheten i ett företag innebär att företagsledningen ständigt behöver övervaka alla aspekter av verksamheten. Men genom att följa ovanstående tips och arbeta tålmodigt och metodiskt med att öka vinstmarginalen, kommer ditt företag att uppnå success och fortsätta att växa.

FRÅGOR OCH SVAR LÖNSAMHETSSTRATEGI

Affärsplan

En affärsplan är en viktig grundsten för varje företag, oavsett om det är en nystartad verksamhet eller ett etablerat företag som har funnits i flera år. En affärsplan fungerar som en vägkarta som hjälper företaget att fokusera på sina mål och visioner, samt ger en strategisk plan för hur dessa mål kan nås. 

En affärsplan hjälper företaget att få en bättre överblick över verksamheten och dess ekonomi. Det innebär att man gör en grundlig planering av verksamheten, saker som budget, marknadsföring, konkurrentanalys och strategi för försäljning. Problemlösning, rutiner och personalfrågor kan också ingå i planen. En bra affärsplan hjälper företagsledningen att ta mer informerade beslut och göra rätt prioriteringar för att uppnå långsiktig lönsamhet.

Affärsplanen kan också användas för att kommunicera företagets vision och strategi till potentiella investerare, partners eller kunder. Det hjälper potentiella intressenter att förstå varför företaget finns till och vad det vill uppnå, och det kan leda till att de är mer benägna att stödja företaget genom att investera i det eller bli en kund.

En affärsplan är alltså en viktig grundsten för att skapa en hållbar och framgångsrik verksamhet på lång sikt. Det ger en tydlig fokusering på företagets mål, strategier, budget, marknadsföring och personalhantering. Dessutom kan det användas för att kommunicera företagets vision och strategi till potentiella samarbetspartners, kunder och investerare. Så om du vill starta ett framgångsrikt företag är det viktigt att du tar dig tid att skapa en välplanerad affärsplan.

Ledarskap

Som tidgare chef och ledare kan jag berätta att rätt ledarskap är avgörande för att ett företag ska kunna nå sin fulla potential och lyckas på lång sikt.
Ledarskap handlar inte bara om att ha auktoritet och att vara en diktatorisk chef som bestämmer allt på egen hand. Ledarskap handlar också och framför allt om att motivera och engagera dina anställda, att leda genom exempel och att skapa en positiv företagskultur.

En framgångsrik ledare är en som kan identifiera de unika egenskaper, talanger och kompetenser som finns inom företaget och utveckla dessa till sin fulla potential. Genom att ge dina anställda möjlighet att växa och utvecklas kan du skapa en stark och motiverad arbetsstyrka som är mer benägen att prestera bättre och leverera högre kvalitet i sina uppgifter.

En annan viktig aspekt av rätt ledarskap är att förmedla en tydlig vision för företaget och att hålla sig till den. Detta hjälper till att skapa samstämmighet och enhetlighet inom företaget, vilket gör att alla arbetar mot samma mål och fokuserar på de viktigaste områdena för företagets framgång.

Det är också viktigt att företagsledare skapar en positiv företagskultur som uppmuntrar samarbete, öppen kommunikation och innovation. En arbetsplats där anställda känner sig uppmuntrade, respekterade och fria att uttrycka sina idéer och tankar kommer att vara mer produktiva och kreativa, och det i sin tur kommer att leda till en ökad konkurrenskraft och tillväxt.

Sammanfattningsvis kan rätt ledarskap skapa en positiv och motiverande arbetsmiljö, där anställda trivs och kan presterar på sin toppnivå. Det kan också hjälpa företaget att hålla sig till sin vision och nå sina mål. Med rätt ledare som förstår vikten av att arbeta tillsammans med sina anställda för att uppnå företagets mål, kan företaget nå sin fulla potential och fortsätta att växa och utvecklas på lång sikt.

Med rätt erfarenhet är bidraget enormt

I min roll som affärsutvecklare och stöd till en organisation så är det viktigt att förstå att bra och dåliga beslut påverkar hela organisationen. Därför är det avgörande att affärsutvecklaren har en bred erfarenhet för att på bästa sätt kunna hantera företagets utmaningar. Här är några viktiga skäl till varför bred erfarenhet är avgörande för en vd:

1. Helhetssyn: Med min breda erfarenhet kan jag se företagets verksamhet ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att mina kunskap och erfarenheter från olika verksamhetsområden gör mig unikt kvalificerad att kunna bedöma helheten och förstå hur allt hänger ihop.

2. Strategisk planering: För att kunna driva och utveckla företaget behöver en man tillsammans med VD kunna planera långsiktigt och strategiskt. Med bred erfarenhet kan jag utföra detta på ett mycket mer effektivt och grundligt sätt.

3. Flexibilitet: Att ha bred erfarenhet gör det enklare för en affärsutvecklare att anpassa sig till olika situationer och problemställningar. Min erfarenhet från olika roller gör att jag ofta kan dra nytta av gamla lärdomar och anpassa dem till nya problem.

4. Relatera till olika personaltyper: Mina tidigare erfarenheter där jag varit ansvarig för att leda och motivera en mångfald av anställda, där alla har individuella behov, mål och drivkrafter. Därför kan jag med breda erfarenheter enklare relatera till de olika personaltyperna och därmed skapa en starkare och mer sammanhängande arbetsplats.

5. Kommunikation: Med min bakgrund och erfarenhet kan lätt ta till mig, kommunicera, och samla in viktig information från alla delar av företagets verksamhet. Att kunna kommunicera med alla i företaget är en viktig del av att skapa en positiv arbetskultur och således ett framgångsrikt företag.

Sammanfattningsvis är det av stor vikt att en affärsutvecklare har bred erfarenhet för att kunna ta ansvar för hela organisationen. En mångsidig bakgrund och erfarenhet kan förbättra företaget på flera sätt som att säkerhetsställa strategiska planer och rättvision, anpassa sig till nya situationer och personlighetstyper, och ha verktygen att driva företaget till nya höjder.

Vi hjälper dig med organisationsutveckling

Vi hjälper dig med din organisationsutveckling

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Omdömen från tidigare kunder

Med genuint intresse för både människor och affärer, tar Tommy ansvar för att utveckla dessa två lite olika områden genom att se till att de går med varandra istället för om varandra. Genom sin analytiska förmåga och engagemang, får han människor att se sig som en del av ett större sammanhang och vikten av det de gör. Utan att göra avkall på det rent affärsmässiga och alltid med glimten i ögat.

Marie Jonassson

Arbetsmiljö och rehabspecialist ISS Fascility Service AB

I min roll som beställare som förvaltningschef utförde Tommy en rad arbeten. Jag upplevde att Tommy var en mycket bra samarbetspartner i de projekt vi körde tillsammans. Tommy hade koll på tidsplanen, kostnaderna och bidrog med hjälp som biträdande projektledare då min tid inte räckte till. Tommy är pålitlig, tar in information samt genomför sina uppgifter som förväntat. Jag kan rekommendera Tommy som ledare och chef. Mvh. Tim

Tim Pettersson

Strateg på ER projektpartner AB

Hög seriositet i sitt uppdrag, noggrann, och sätter personalen samt kunden i fokus men med en ekonomisk medvetenhet, egenskaper för ledarskap.

Oskar Svensson

produktionschef på OCAB I STOCKHOLM AB

Jag har jobbat ihop med Tommy i många år och kan bara ge mina varmaste rekommendationer.

Jari Mäkynen

Senior Advisor på Bengt Dahlgren AB, Uppsala

Tommy är en ordentlig person som jobbar produktiv, effektiv med sina arbetsuppgifter.
Jag rekommenderar´och önskar honom lycka till.

Khosro Safaei

Energispecialist på ISS Facility Services – ISS Sweden