Generationsskifte som förnyar

Generationsskifte innebär att ägarskapet och ledningen av ett företag överförs från en äldre generation till en yngre generation.
Ett generationsskifte är en komplex process, som kräver noggrann planering och förberedelse för att säkerställa en smidig övergång.
TAHR Kontroll erbjuder både expertis som stöd för att underlätta generationsskiften inom företag.

Generationsväxling för framtiden

Generationsskifte på företag

Generationsskifte på företag innebär att ägarskapet och ledningen överförs från en äldre generation till en yngre generation.

Generationsskifte företag är en strategisk process som kan ha stor inverkan på företagets framtid.

TAHR Kontroll erbjuder erfarenhet och expertis för att navigera genom denna övergång och säkerställa en framgångsrik generationsväxling.

Frågor och svar om generationsskifte

Transparens och inkluderande är nyckelord

Rättvisa vid skiftet

Rättvisa vid ett generationsskifte innebär att överföringen av ägarskap och ledning görs på ett rättvist och balanserat sätt, där alla intressenter tas i beaktning.

Det handlar om att säkerställa en transparent och inkluderande process som tar hänsyn till både ekonomiska och emotionella aspekter, för att upprätthålla harmoni och kontinuitet i företaget.

Mycket att tänka på

Att tänka på vid generationsskifte

Vid ett generationsskifte så är det viktigt att noggrant planera och ta hänsyn till olika faktorer för en smidig övergång av ägarskap och ledning.

Här är några viktiga punkter att tänka på:

 • Identifiera och förbered en lämplig efterträdare inom eller utanför företaget
 • Genomför en företagsvärdering för att fastställa värdet på företaget inför överlåtelsen
 • Skapa en successionsplan som tydligt definierar ägarrollen och fördelningen av ansvar
 • Utvärdera och hantera eventuella skattefrågor i samband med generationsskiftet
 • Säkerställ en tydlig och öppen kommunikation med alla berörda parter för att minimera osäkerhet och konflikter
 • Se till att den nya ägaren har tillräcklig kompetens och stöd för att driva företaget framåt

Ta gärna hjälp av extern expertis, såsom TAHR Kontroll.
Vi hjälper dig med professionell vägledning och rådgivning genom hela processen.

Stöd och vägledning som ger effekt

Utveckla företaget i ditt generationsskifte med oss

Vid ett generationsskifte så är det avgörande att ha rätt strategi och verktyg för att utveckla företaget på ett framgångsrikt sätt.

TAHR Kontroll kan bistå med sin expertis och erfarenhet för att:

 • Genomföra en grundlig analys av företagets styrkor, svagheter och möjligheter
 • Skapa en tydlig affärsstrategi och målsättningar för framtiden
 • Implementera effektiva lednings- och organisationsstrukturer
 • Utveckla personalen genom kompetensutbildning och utvecklingsprogram
 • Förbättra företagets processer och effektivitet
 • Ge stöd och rådgivning i hela generationsskifteprocessen för en smidig övergång

Kort sagt så kan vi på TAHR kontroll det här med generationsskifte.

Vi hjälper dig med organisationsutveckling

Vi hjälper dig med din organisationsutveckling

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Omdömen från tidigare kunder

Med genuint intresse för både människor och affärer, tar Tommy ansvar för att utveckla dessa två lite olika områden genom att se till att de går med varandra istället för om varandra. Genom sin analytiska förmåga och engagemang, får han människor att se sig som en del av ett större sammanhang och vikten av det de gör. Utan att göra avkall på det rent affärsmässiga och alltid med glimten i ögat.

Marie Jonassson

Arbetsmiljö och rehabspecialist ISS Fascility Service AB

I min roll som beställare som förvaltningschef utförde Tommy en rad arbeten. Jag upplevde att Tommy var en mycket bra samarbetspartner i de projekt vi körde tillsammans. Tommy hade koll på tidsplanen, kostnaderna och bidrog med hjälp som biträdande projektledare då min tid inte räckte till. Tommy är pålitlig, tar in information samt genomför sina uppgifter som förväntat. Jag kan rekommendera Tommy som ledare och chef. Mvh. Tim

Tim Pettersson

Strateg på ER projektpartner AB

Hög seriositet i sitt uppdrag, noggrann, och sätter personalen samt kunden i fokus men med en ekonomisk medvetenhet, egenskaper för ledarskap.

Oskar Svensson

produktionschef på OCAB I STOCKHOLM AB

Jag har jobbat ihop med Tommy i många år och kan bara ge mina varmaste rekommendationer.

Jari Mäkynen

Senior Advisor på Bengt Dahlgren AB, Uppsala

Tommy är en ordentlig person som jobbar produktiv, effektiv med sina arbetsuppgifter.
Jag rekommenderar´och önskar honom lycka till.

Khosro Safaei

Energispecialist på ISS Facility Services – ISS Sweden