Företagsanalyser som tar pulsen på företagandet

Företagsanalyser spelar en avgörande roll i att både utvärdera som förstå företagets olika styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
Genom att genomföra grundliga och djuplodande analyser så kan man få en helhetsbild av företagets hälsa och utvecklingspotential.
Detta ger värdefulla insikter som hjälper dig och ledningsgruppen till att fatta välgrundade beslut.
Samtidigt som företagsanalysen formar en framgångsrik affärsstrategi.

Rätt prioritering – Börja din affärsritning

Prioritera rätt med företaget

En företagsanalys ger dig en djupgående förståelse för företagets interna och externa faktorer.

Genom att analysera olika områden såsom marknad, ekonomi, konkurrens och resurser så kan man identifiera viktiga prioriteringar.

Det hjälper till att fokusera på de områden som kommer att ha störst positiv inverkan på företagets framgång och tillväxt.

Företagsanalysen är grunden för din prioriteringsmatris som sedan blir din affärsritning.

Det hjälper dig och resten av ledningsgruppen att få en inblick i möjligheterna för framtiden.

Frågor och svar om företagsanalys

Få en blick in i framtiden

Se in i framtiden med företagsanalys

En företagsanalys med TAHR Kontroll ger dig en grundlig inblick i företagets nuvarande styrkor och svagheter.

Analysen identifierar samtidigt möjliga framtida möjligheter och hot som ditt företag kan komma att ställas inför.

Genom att analysera för företaget:

  • Marknadstrender både lokalt som nationellt
  • Konkurrens på marknaden med direkta och indirekt konkurrenter
  • Identifiera konkurrensen och möjliga samarbeten i konkurrensen
  • Få koll på de interna resurser som finns och vad som behöver tillkomma

Vilket gör att du kan fatta välinformerade beslut baserad på realistiska mål och delmål.

Samtidigt som det blir möjligt att forma en framgångsrik framtidsstrategi.

Vi skapar en affärsritning genom vår företagsanalys som skapar tillväxt.

Helhetsbild av företaget

Affärsritning med företagsanalys

Företagsanalys är en process där man:

  • Undersöker och utvärderar ett företags verksamhet
  • Vilka prestationer som gjorts och vad som behöver göras
  • Vilka resurser som krävs för att få momentum
  • Får en överblick över omgivande faktorer som kan spela in i besluten

Syftet med företagsanalysen är att få en helhetsbild av företaget.
Dessa insikter används för att fatta strategiska beslut och förbättra företagets framgång.

Resultatet av företagsanalysen resulterar ofta i en affärsritning – ett dokument som beskriver din affärsidé, målgrupp, konkurrenter, marknadsföringsstrategi och finansiella planer.

Detta dokument hjälper dig att fokusera dina resurser och maximera din framgång.

Optimera din affärsritning för framgång & tillväxt

Få hjälp att kartlägga verksamheten med vår affärsritning med företagsanalys

TAHR Kontrolls affärsritning med företagsanalys ger dig möjligheten att få en grundlig kartläggning av din verksamhet.

Genom att analysera olika områden som marknad, konkurrens, ekonomi och resurser så kan du få insikter och rekommendationer för att optimera din affärsstrategi och uppnå ökad framgång och tillväxt.

Behöver du hjälp?

Varmt välkommen att kontakta oss på TAHR Kontroll – vi kan det här med företagsanalyser.

Vi hjälper dig med organisationsutveckling

Vi hjälper dig med din organisationsutveckling

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Omdömen från tidigare kunder

Med genuint intresse för både människor och affärer, tar Tommy ansvar för att utveckla dessa två lite olika områden genom att se till att de går med varandra istället för om varandra. Genom sin analytiska förmåga och engagemang, får han människor att se sig som en del av ett större sammanhang och vikten av det de gör. Utan att göra avkall på det rent affärsmässiga och alltid med glimten i ögat.

Marie Jonassson

Arbetsmiljö och rehabspecialist ISS Fascility Service AB

I min roll som beställare som förvaltningschef utförde Tommy en rad arbeten. Jag upplevde att Tommy var en mycket bra samarbetspartner i de projekt vi körde tillsammans. Tommy hade koll på tidsplanen, kostnaderna och bidrog med hjälp som biträdande projektledare då min tid inte räckte till. Tommy är pålitlig, tar in information samt genomför sina uppgifter som förväntat. Jag kan rekommendera Tommy som ledare och chef. Mvh. Tim

Tim Pettersson

Strateg på ER projektpartner AB

Hög seriositet i sitt uppdrag, noggrann, och sätter personalen samt kunden i fokus men med en ekonomisk medvetenhet, egenskaper för ledarskap.

Oskar Svensson

produktionschef på OCAB I STOCKHOLM AB

Jag har jobbat ihop med Tommy i många år och kan bara ge mina varmaste rekommendationer.

Jari Mäkynen

Senior Advisor på Bengt Dahlgren AB, Uppsala

Tommy är en ordentlig person som jobbar produktiv, effektiv med sina arbetsuppgifter.
Jag rekommenderar´och önskar honom lycka till.

Khosro Safaei

Energispecialist på ISS Facility Services – ISS Sweden